Skiftplaner

Her er 4 og 6 skift planer for SPIRA AS, Karmøy Valseverk og Hydro Aluminium Karmøy.

I de to vedlagte 4-skiftplanene nedenfor så kan du se min arbeidstid. Jeg arbeider på D-skiftet.
Spira Hydro sin 6-skift plan er plassert nederst.

2022-SKIFTPLAN-SPEIRA-4-SKIFT.pdf
2022 - D4.pdf
2022-SKIFTPLAN-METALLVERK-6-SKIFT.pdf