Skiftplaner

Her er 4 og 6 skift planer for SPIRA AS, Karmøy Valseverk og Hydro Aluminium Karmøy.

I de to vedlagte 4-skiftplanene nedenfor så kan du se min arbeidstid. Jeg arbeider på D-skiftet.
Speira sin 5 og 6-skift plan er plassert nederst.

2023-SKIFTPLAN-SPEIRA-4-SKIFT.pdf
2023 - D4.pdf
2023-SKIFTPLAN-SPEIRA-6-SKIFT.pdf
5-SKIFTPLAN-SPEIRA-S8-2023.pdf
2022-SKIFTPLAN-METALLVERK-6-SKIFT.pdf