Hobby med tropefuglerUndulaten er litt større enn en spurv. Den viltlevende undulaten er litt mindre enn den tamme, og den er overveiende grønn av farge. 
I viltområder har man sett enkelte gule og blå undulater, men disse er lette og få øye på, og derfor mer utsatt for angrep fra fiender.

Sentral-Australia der undulatene har sitt naturlige tilholdssted, er klimaet svært ekstremt, med høye temperaturer, tørt jordsmonn,
og liten tilgang på vann. Mange fugler dør under lange tørkeperioder av mangel på mat og vann. En av grunnene til at arten overlever i dette tøffe klimaet, er at undulatene blir svært tidlig kjønnsmodne. Dette gjør at undulatene kan forplante seg tidlig,
og derfor er i stand til å produsere et høyt antall avkom. Også det store antallet egg (4-8) undulatene legger i en yngleperiode, sørger for en høy formeringstakt. Hunnen legger egg i egnede tre-huler, uten bruk av materialer. Er det mangel på trær, legger hun eggene i jordhuler, eller andre egnede groper hun finner.

Under rugingen blir hunnen matet av hannen, fordi hun ikke kan forlate redet så ofte før ungene har blitt større. 
Foreldrene fôrer ungene med de samme frø som de spiser selv.
Når ungene har forlatt redehulen, blir de ikke matet i mer en høyst to dager.

Hos vilt levende undulater har man ikke konstatert noen rangordning. Alle fuglene i gruppen er likestilt. Meget sjelden er det sett egentlige kamphandlinger, bare rugehulen blir forsvart i en avstand på noen meter.

Det er sjelden undulater foretar seg noe på egenhånd, de er alltid
i følge med noen. Hvis forbiflygende undulater ser at andre beiter, slutter de seg til dem, og på den måten øker flokken ustanselig. 
Denne adferden kan man også se hos tamme undulater hvis de
er flere sammen.

Tropehagen i Åkrehamn

Fakta »
Arne Eide i Åkrehamn har over 60 undulater.

Fakta om undulater»

Areal uteburet »
Fuglene har 4 m2 utebur.

Hekking »
Undulatene legger 4 - 8 egg, og hekker i fangenskap året rundt. Ungene klekkes ut fra eggene etter 18 dager.

Visste du at...  
 . . . navnet Melopsittacus betyr syngende papegøye.  

 . . . verdens eldste undulat ble 34 år!  

 . . . ca. 100 års avl har gjort den tamme undulaten litt større enn den ville.  

 . . . en helt gul fugl med røde øyne er enlutino.  

 . . . en frisk undulat slipper avføring hvert 12-15 min.  

 . . . den lysegrønne undulaten er den som likner mest på den ville fuglen.Comments