Siste nytt

20 år med 6-skift ved Valseverket på Karmøy

lagt inn 22. apr. 2021, 07:32 av Arne Eide   [ oppdatert 22. apr. 2021, 12:45 ]

Kjære 6-skift arbeider!

Gratulerer så møkje med bursdagen som er fredag morgen den 23. April. 
Kveiler på `Broen` i Båndstøperiet.

Denne begivenheten bør helt klart feires med kake og kaffe på alle skift. 🎂🍰☕


Fredag 23. April er det nemlig 20 år siden vi startet opp med 6-skift i Valseverket.
Som mange tillitsvalgt igjennom hele 19 år kan eg ikke la en slik stor dag forsvinne ut i stillhet usagt.

Vi startet opp med 6-skift for å få en skiftplan som gav både bedrift og ansatte noe tilbake. 
Bedriften fikk mye bedre og stabile drift igjennom hele året. 
Ansatte og deres familier fikk en mye bedre helsemessig skiftplan. Med andre ord en vinn vinn situasjon.

Dagen i morgen blir derfor en stor dag! Jeg skal ikke messe så mye mer. 
Eg roper bare høyt ut hipp hipp hurra til dere alle, gratulerer spesielt til dere som har vært med på hele 
reisen frem til i dag.😊 Livet i Båndstøp hadde ikkje vært det samme med den gamle 5-skiftplanen.

For to år siden på 18 års dagen kom det tre fine kommentarer i fra tidligere 6-skift arbeidere,
Asle Flotve, Hans Arne Valentinsen og Steinar Bjerk.

Kommentarene var:
  • Ja det var som himmelrik i forhold til 5-skift.😊
  • Det var topp😀 F6 var først ut med 12-12. 😀
  • Jøsse namn, e det så mongjen år siå atte det heldigvis blei slutt på 5 skift.
    Ja det var ein store og positive øvegång huska eg. 😃😃 
Fredagen blir derfor også en dag til ettertanke.
Ha ein riktig fine markering alle sammen og takk for at eg fikk være med dere på denne fantastiske reisen.😊

Gratulerer med 18 års dagen 6-skift arbeidere ved Hydro Karmøy

lagt inn 23. apr. 2019, 06:07 av Arne Eide

6-skift arbeidere ved Hydro Karmøy kan i dag tirsdag 23 april feire at Denne skiftordningen har eksistert i hele 18. år. 


Det var faktisk Hydro Aluminium Karmøy Rolling Mill AS som var den første av Hydro bedriftene på Karmøy som igangsatte en noe annerledes skiftordning for industriarbeidere på Haugalandet. 


Jeg var hovedtillitsvalgt i valseverket når 6-skift hadde oppstart den 23.april 2001. I forkant av innføringen var det lagt ned et enormt arbeid, utallige møter, avstemminger på skift. Vi hadde en veldig demokratisk prosess. Avstemming resultatene viste at godt over 80% av 5-skiftarbeiderne var for innføring av 6-skift.


Hydro Aluminium Karmøy Metallverk som er den største avdelingen inne på fabrikkområdet kom igang året etter i 2002. 


Fordelen med 6-skift er at en ikke har springskift. Vi har veldig gode HMS resultater med 6-skift og sykefraværet er veldig lavt. Den største fordelen er at en får mye bedre helger og mere fritid sammen med venner og familie. Jeg vil påstå at du vil ikke finne mange i dag som kan tenke seg å bytte tilbake til den gamle 5-skift planen som en gikk i 34 år på Hydro Karmøy. Vil også påstå at 18 år med 6-skift har gitt bedre helse og bedre HMS resultater for alle de som arbeide på denne skiftordningen ved Hydro på Karmøy!

Ny konsernsjef i Hydro

lagt inn 18. mar. 2019, 10:56 av Arne Eide

Hilde Merete Aasheim er utnevnt til ny konsernsjef for Norsk Hydro ASA.
ilde Merete Aasheim (Foto: Hydro/Halvor Molland)

Aasheim etterfølger Svein Richard Brandtzæg, som har besluttet å tre tilbake
etter 10 år som konsernsjef. Svein Richard Brandtzæg, som ble administrerende direktør i Hydro i mars 2009, har besluttet å tre tilbake etter 10 år som konsernsjef. Brandtzæg har jobbet i Hydro i 33 år og vil bli i selskapet fram til utgangen av 2019. Han vil fungere som rådgiver for den nye konsernsjefen og Hydros teknologistyre.

Asheim vil starte i sin nye rolle den 8. mai 2019. Med mer enn 30 års erfaring fra norsk og internasjonal industri og imponerende resultater knyttet til forbedrings- og endringsprosesser har Hilde det som trengs for å styrke Hydros posisjon som et verdensledende aluminiumselskap, sier styreleder i Hydro Dag Mejdell.

Aasheim er for tiden konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Primæraluminium, en stilling hun har hatt siden 2008. Hun har jobbet innen industrien hele sin karrière, blant annet i Elkem, Statoil og Hydro, der hun har tilbrakt totalt 12 år. Hun har tidligere vært leder for den globale industriforeningen International Aluminium Institute og Norsk Industri, og vært styremedlem i entreprenørselskapet Veidekke og gjødselselskapet Yara.

Ny fabrikksjef ved valseverket på Karmøy

lagt inn 4. jan. 2019, 08:53 av Arne Eide   [ oppdatert 4. jan. 2019, 09:56 ]

Pål Tage Endresen etterfølger Svein Oscar Vormedal og starter i sin nye jobb den 14. januar 2019.       

Endresen kommer fra stillingen som produksjonssjef i kaldvalsavdelingen.

Som leder for valseverket vil Pål rapportere til Martin Sagen, Head of Operations Regional Mills i Rolled Products.

Vormedal vil gå inn i en ny rolle ved valseverket på Karmøy. Ny produksjonssjef i kalvalseverket blir
Jakob Sandvik Kvalevåg. Han kommer ifra stillingen som produksjonssjef ved båndstøperiet i valseverket på Karmøy.

Torleiv Ånensen vil bli ny produksjonsjef i båndstøperiet. Ånensen kommer fra stillingen som økonomisjef ved valseverket på Karmøy.

Hvem som blir ny økonomisjef vil bli offentliggjort noe senere.


Pål Tage Endresen
 

Hydro logo evolution

lagt inn 1. okt. 2018, 13:41 av Arne Eide17 år med 6-skift ved Hydro Karmøy

lagt inn 22. apr. 2018, 22:22 av Arne Eide

Gratulerer så mye med dagen til alle 6-skift arbeidere ved Hydro Karmøy! 


I dag er det nøyaktig 17 år siden vi startet opp med 6-skift på fabrikken. Pilotprosjektet ble startet opp i Båndstøperiet hos Hydro Aluminium Karmøy Rolling Mill AS den 23. April 2001.

Min påstand er at de ansatte har en helsegevinst ved å arbeide 6-skift i forhold til å arbeide 5-skift.

Dette står i stil med de gode HMS resultatene på Karmøy Fabrikker.

Hefte, fra 5 til 6-skift

Hva har LO gjort for deg?

Av og til så hører vi at det å være fagorganisert er ikke viktig, fordi fagforening, forbund og LO gjør absolutt ingenting for sine medlemmer. Da vil vi gi litt voksenopplæring for å friske opp hukommelsen slik at slike påstanger blir gjort til skamme.

Kort om LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 900 000 medlemmer er organisert i 24 fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 60 000. 

Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg. Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd.

24 fagforbund er tilsluttet LO. De varierer i medlemstall fra under tusen til over 300 000 medlemmer. 

I de siste årene er det flere forbund som har slått seg sammen for å få større slagkraft og yte bedre service for medlemmene.

Milepæler i LOs historie

Harde og bitre arbeidskonflikter preget arbeiderbevegelsens frammarsj og gjennombrudd i 1920- og 30-årene. Under den tyske okkupasjonen av Norge var mange fagforeningsfolk med i motstandsarbeid og illegal virksomhet. Etter krigen spilte arbeiderbevegelsen en ledende rolle i oppbyggingen av det norske velferdssamfunnet.

Folk flest fikk velstand og trygghet.I løpet av noen tiår ble Norge et rikt land,med mindre klasseforskjeller og mer rettferdig fordeling av godene enn de fleste andre samfunn i verden.

Milepæler i LOs historie: 

1899 - 1930

1899: LO blir stiftet 1.april.

1907: Første landsomfattende arbeidskonflikt i Norge, første landsomfattende tariffavtale.

1909: Første loven om syketrygd.

1916: Første felles program for LO og Arbeiderpartiet.

1919: Stortinget vedtar åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn.

1921: 150 000 fagorganiserte i streik p.g.a. arbeidsgivernes krav om kraftig lønnsnedslag.

1930 - 1940

1931: Norges største arbeidskonflikt.Lockout rammer 90 000 i fem måneder.

1932: LO og Arbeiderpartiet legger fram kriseprogram og krever "hele folket i arbeid".

1935: Den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne. Arbeiderpartiet danner regjering med to statsråder fra LO.

1936: Lov om alderstrygd.

1938: Lov om arbeidsledighetstrygd og ny arbeidervernlov vedtas.

1940 - 1950

1940 - 45: Fagforeninger organiserer illegale faglige utvalg. Illegal faglig avis kommer ut. I perioder satt store deler av LOs sekretariat i fangeleirer i Tyskland. I alt mistet 2 600 LO-medemmer livet under krigen,

1941: Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm ble henrettet i forbindelse med «Melkestreiken».

1947: Lovfesting av 3 ukers ferie med lønn.

1950 - 1970

1952: Lov sikrer ungdom rett til fagopplæring i arbeidslivet.

1957: Avtale om dagpenger under sykdom.

1961: Rammeavtale om likelønnsprinsippet.

1964: Lovfesting av 4 ukers ferie med lønn.

1966: Avtale om sluttvederlag for arbeidstakere som blir sagt opp etter fylte 50 år.

1967: LO innfører kollektiv hjemforsikring.

1969: LOs første handlingsprogram.

1970 - 1990

1970: Avtale om fond for å fremme opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv.

1971: LO innfører grunnforsikringen.

1972: Avtale om verne-og miljøutvalg i bedriftene. De ansatte får lovfestet rett til representasjon i styrer og bedriftsforsamlinger.

1973: Pensjonsalderen senkes med mulighet til å gå av ved fylte 67 år.

1976: Retten til 1 ukes ekstraferie for arbeidstakere over 60 år.

1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov.

1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene.

1981: Stortinget vedtok å innføre den femte ferieuken etappevis. Det ble forutsatt at utvidelsen var forsvarlig ut fra landets totale økonomiske stilling. Bare 1 virkedag,Grodagen kom i 1983.

1986: Lockout for 102 000,forut for avtale om 37,5 timer som normal arbeidsuke.

1989: LO-organiserte får avtalefestet pensjon (AFP) fra 65 år. 

Stortinget vedtar lov om yrkesskadeforsikring.

1990

1992: Lavlønnsfondets kapital ble overført til Utdanningsfondet.

1993: Avtalefestet pensjon senkes til 64 år. De som har tariffavtale og som selv ønsker det kan gå av med pensjon ved fylte 64 år.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.

1994: LO holder ekstraordinær kongress og vedtar med noen få stemmers overvekt å anbefale medlemmene og stemme nei ved folkeavstemmingen om EU-medlemskap.

1995: Ved tariffoppgjøret i 1995 fikk man til en vesentlig bedring av kvinnelønningene.

DNA selger sine aksjer i A-pressen. LO opprettholder sitt medeierskap.

Finanskonsern opprettet mellom Samvirke forsikring og Landsbanken.

LO setter kampen mot barnearbeid på dagsorden.

1996: LO på internett 1.april. Ved tariffoppgjøret var det enighet om retten til å kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år. Videre ble rett til etter- og videreutdanning nedfelt i tariffavtalene. Det var konflikter i verkstedindustrien, hotell-og restaurantbransjen og i elektrikerbransjen.

1997: Kongressen gjenvalgte Yngve Hågensen. Prinsipielt handlingsprogram og forsterket solidaritetsalternativ ble vedtatt. I forbindelse med stortingsvalget ble det gjennomført en faglig valgkamp for å oppnå faglige rettigheter.

1998: I tilknytning til tariffoppgjøret forhandlet LO og NHO fram en handlingsplan for kompetanseheving, arbeidstakeres muligheter for etter-og videreutdanning (EVU).

Rutebil-og langtransportsjåførene gjennomførte en 4 ukers streik som resulterte i at NTF oppnådde ca.10% lønnsøkning for disse gruppene.

LO, NL, AF og YS gjennomførte for første gang i historien en felles demonstrasjon og politisk streik for å markere motstand mot angrep på oppnådde faglige rettigheter.

1999: Vår bank og forsikring solgt til Sparebank 1 Gruppen A/S. Fagbevegelsen eier 10% av aksjene.

Videre gjennombrudd for EVU-reformen, med sikret tilbud for de som er født før 1978,"ny sjanse".

Ledighetsprosenten nærmer seg full sysselsettting.

Det har vært god tilslutning fra forbundene m.h.t. LO-favør, som er i stadig utvikling.

2000:

2000: Streik i privat sektor.

Tariffoppgjøret førte til toårig avtale, lavlønn/likelønnstillegg i 2000,en tariffavtalt rett til 5 ukers ferie,med 2 dager i 2001 og resten i 2002, NHO og LO har nedsatt et utvalg for å utrede gjennomføringen av EVU-reformen.

2001: Avtale om inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom partene i arbeidslivet og staten.Inkluderende arbeidsliv har 3 mål: 

- redusere sykefravær med minst 20% innen 4 år, - å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og å øke den reelle pensjoneringsalder. 

Gerd-Liv Valla velges som LOs første kvinnelige leder på LO-kongressen i mai.

2004: LO lanserer medlemsdebatten "Du bestemmer - LO på din side". 44 000 medlemmer sender inn over 155000 forslag.

2005: LO-kongressen vedtar et nytt pensjonspolitisk program. Ved storingsvalget stemmer 67% av medlemmene på de rødgrønne partiene som får flertall på Stortinget.

2007: Gerd-Liv Valla trekker seg som LO-leder etter en personalkonflikt med Internasjonal sekretær Ingunn Yssen. Daværende 1. nestleder velges som ny leder for LO.

2008: LO sikrer en fortsatt AFP-ordning. 70,78 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget.

De som rakker ned på fagbevegelsen bør lese seg opp på hva fagbevegelsen har fått til for "folk flest" i dette landet før de rakker ned på denne flotte landsorganisasjonen vi har i Norge. 

Tidligere kjemisk forbund leder Olav Støylen sa i mange ammenhenger; "Gjør din plikt og krev din rett!" Det er kloke avsluttende ord på en mandag formiddag!

Lærlinger Hydro Karmøy 2018

lagt inn 22. feb. 2018, 12:17 av Arne Eide   [ oppdatert 22. feb. 2018, 12:21 ]


https://www.hydro.com/contentassets/4cc2c404e68f45e98909ec122e2a045e/mats-richard-engelsen_larlinger_1042.jpg
Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet og bygger verdifulle nettverk. Foto: Øyvind Breivik/Hydro

Vil du bli lærling i Hydro?
Nå i februar har Hydro lyst ut en rekke lærlingstillinger ved deres aluminiumsverk i Norge. 
Oppstart av læretiden vil være månedsskiftet august/september.

Klikk her for å komme til stillingsannonseHydro investerer 1,3 milliarder på Husnes

lagt inn 14. des. 2017, 12:34 av Arne Eide   [ oppdatert 14. des. 2017, 12:45 ]

Hydro har tatt en investeringsbeslutning om å oppgradere og starte opp den andre produksjonslinjen på Husnes. Med begge produksjonslinjer i drift vil Husnes doble produksjonen av primæraluminium.

Hydro Husnes produserer i dag rundt 95.000 tonn primæraluminium på årsbasis. Med gjenåpningen vil aluminiumverket produsere rundt 190.000 tonn aluminium i året.

Oppstarten av den stengte linjen vil skje med bruk av nye teknologielementer, noe som vil gi bedre ytelse enn da linjen stengte i 2009. Det er forventet at linjen vil starte produksjonen første halvår 2020 og skape 90 nye arbeidsplasser på Husnes.

– Vi har tro på fortsatt aluminiumproduksjon i Norge. Vi legger til nye teknologielementer i denne oppstarten, og med det bygger vi et robust og fremtidsrettet verk på Husnes. For Husnes betyr dette økt lønnsomhet, lavere energiforbruk og flere arbeidsplasser, sier konserndirektør og leder for Primærmetall i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

Hydro Husnes produserer i dag rundt 95.000 tonn primæraluminium på årsbasis. Med gjenåpningen vil aluminiumverket produsere rundt 190.000 tonn aluminium i året. 

– For å holde driftskostnadene nede i perioden siden 2009 har vi brukt utstyr og komponenter fra den stengte linjen til drift og vedlikehold i den produserende linjen. Dette gjør at vi må oppgradere den stengte linjen før vi starter, og tar også da inn nye teknologielementer som vil bidra til økt ytelse og lavere energiforbruk, sier Aasheim.

Forventet investeringskostnad for oppgradering og oppstart er 1,3 milliarder kroner (reelt 2017). Endelig byggebeslutning er forventet i Q3 2018.

Husnes har i dag 245 ansatte, og ble et heleid Hydro-selskap 1. november 2014.


Hydro overtar Arconics pressverk i Brasil

lagt inn 14. des. 2017, 12:21 av Arne Eide

Hydro Extruded Solutions AS har inngått avtale med Arconic om å overta deres to pressverk i Brasil. Avtalen vil styrke Hydros posisjon nedstrøms i Brasil, og gi et solid utgangspunkt for videre vekst.

– Vi tror på den integrerte forretningsmodellen, og Brasil er det landet hvor hele verdikjeden til Hydro er representert, fra bauksitt og alumina, via primærproduksjon og nå til ekstruderte løsninger. Med dette vil vi kunne betjene kundene våre enda bedre, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

De to pressverkene i Utinga og Tubarão i det sørlige Brasil har til sammen mer enn 600 ansatte, ett støperi, sju presser fra 7 til 14 tommer og anlegg for videreforedling.

Transaksjonen er i samsvar med Hydros strategi om selektiv vekst på forretningsområdet Ekstruderte Løsninger, og vil gi Hydro en enda sterkere posisjon i Brasil.

– Vi tror det er viktig å være tett på kundene våre for å gi dem tilpassede profiler med høy kvalitet og lokal støtte. Med oppkjøpet av Utinga og Tubarão vil Hydro bli markedsleder i det brasilianske ekstruderingsmarkedet, sier konserndirektør og leder for Ekstruderte Løsninger, Egil Hogna.

I henhold til vilkårene i avtalen omfatter prisen et kontant vederlag fra Hydro på USD 10 millioner, som er gjenstand for endringer i arbeidskapital og andre justeringer.

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra relevante konkurransemyndigheter i Brasil, og ventes gjennomført i løpet av første halvår i 2018.  

Hydro blir Norges største arbeidsgiver

lagt inn 11. jul. 2017, 13:21 av Arne Eide

Foto: Hydro


Når Norsk Hydro tar over aluminiumsselskapet Sapa, går selskapet forbi Telenor og blir Norges største arbeidsgiver med 35.000 ansatte


Mandag ble det kjent at Norsk Hydro kjøper Orklas eierandel på 50 prosent i det norske aluminiumsselskapet Sapa for 27 milliarder kroner.


Med overtakelsen får Hydro 22.400 nye ansatte i 40 land og øker bemanningen med 170 prosent til 35.500, skriv Dagens Næringsliv. Dermed blir Hydro Norges største selskap i privat sektor målt i tall på ansatte, og går forbi Telenor.


Sidan etableringen av Sapa JV i 2013 har selskapet mer enn tredoblet resultatet og blitt et verdensledende selskap innan bearbeidede aluminiumsprofiler. Avtroppende konsernsjef Egil Hogna i Sapa har stor tro på framtiden.


– Vi har sterk tro på en vekst i aluminium da aluminium vil erstatte stål, kopper, plast og også tre. Aluminium er lett og sterkt, og veldig vedlikeholdsvennlig, sier han.

1-10 of 31